Νέα Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Νέα Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία. Ιδιαίτερη εμπειρία σε δίκαιο ακινήτων, ελέγχους τίτλων, golden visa, αστικό δίκαιο. Επικοινωνία: ilaw60090@gmail.com.