Νέα Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία.

Νέα Δικηγόρος με 6ετή εμπειρία στο αστικό, εμπορικό, ποινικό δίκαιο και εξειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων, αναζητά εξωτερική συνεργασία.
Τηλέφωνο επικοινιας: 6973653272
Email: zdmlaw93@gmail.com»