ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με μεταπτυχιακό και τριετή εμπειρία κυρίως στο αστικό και εταιρικό δίκαιο αναζητά εξωτερική συνεργασία μερικής απασχόλησης επί τη βάσει εξωτερικού χειρισμού υποθέσεων, σύνταξη δικογράφων, διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών κτλ.
Email επικοινωνίας: evakontogeorgiou@gmail.com
Τηλ επικοινωνίας : 6984257671