Νέα δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Νέα δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία  με συνάδελφο, με αντικείμενο εργασίας τη σύνταξη δικογράφων, τη νομική έρευνα, τις παραστάσεις σε δικαστήρια και τη διενέργεια ελέγχων στα υποθηκοφυλακεία. lawrecruitements@gmail.com