ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ EMAIL : eleni_dgr@hotmail.com