Νέα Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Νέα Δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία από Σεπτέμβριο 2023. Ιδιαίτερη εμπειρία σε δίκαιο ακινήτων, ελέγχους τίτλων, golden visa, αστικό. Επικοινωνία: ilaw60090@gmail.com