Νέα δικηγόρος  αναζητά γραφείο για ουσιαστική συνεργασία

Νέα δικηγόρος  αναζητά γραφείο για ουσιαστική συνεργασία . Εμπειρία σε γραφεία μαζικής δικηγορίας  . Μεταπτυχιακος τιτλος στο ΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟΎ  ΔΠΘ . κάτοχο  πτυχίου αγγλικών και γερμανικών  και γνώσεις υπολογιστή.  Ενδιαφέρον για τομέα αστικού και ποινικού  με διάθεση για τριβή σε κάθε κλάδο του δικαίου.  kristinavoudaki23@gmail.com  βιογραφικό  εφόσον ζητηθεί