Νέα δικηγόρος αναζητά γραφείο

Νέα δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος πολιτικής δικονομίας με εμπειρία στο τραπεζικό δίκαιο/αναγκαστική εκτέλεση αναζητά γραφείο για εξωτερική συνεργασία (σύνταξη δικογράφων, εξωτερικές εργασίες, κτηματολόγιο), επικοινωνία: christopouloulaw@yahoo.gr, 6980487532.