Νέα δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα δικηγόρος αναζητά εσωτερική συνεργασία (part time) με συνάδελφο, με αντικείμενο εργασίας:
-τη σύνταξη δικογράφων
-τη νομική έρευνα και
– τις παραστάσεις σε δικαστήρια
-ελέγχους τίτλων
Επικοινωνία: lawyer_in_Athens19@outlook.com
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι