Νέα Δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα Δικηγόρος Αθηνών (2,5 έτη Δικηγορίας), με άρισρτη χρήση Η/Υ και καλή γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας, με μπειρία στη σύνταξη δικογράφων και ακροατήρια, αναζητά εσωτερική ή εξωτερική συνεργασία με Δικηγορικό γραφείο ή εταιρία
Τηλ. επικοινωνίας: 6944173791
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι