Νέα δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα Δικηγόρος με εμπειρία αναζητά εξωτερική συνεργασία αποκλειστικά για σύνταξη δικογράφου (αστικό,αναγκαστική εκτέλεση,ποινικό,διοικητικό).Αμοιβή και τρόπος εργασίας κατόπιν συνεννόησης

Επικοινωνία at8914137law@gmail.cimp