Νέα δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα δικηγόρος, απόφοιτη και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο Δίκαιο Περιβάλλοντος και στο Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας της Νομικής Αθηνών αναζητά συνεργασία από Σεπτέμβριο, κατά προτίμηση με γραφείο που ασχολείται με τους ανωτέρω τομείς και γενικά με το δημόσιο δίκαιο.