Νέα δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα δικηγόρος με 6ετή εμπειρία, σε Αστικό, Ποινικό και Διοικητικό Δίκαιο, με μεταπτυχιακές σπουδές, άριστη γνώση Αγγλικών-Γαλλικών και χρήση Η/Υ αναζητά εξωτερική συνεργασία ή/και σύνταξη δικογράφων και εξωτερικές εργασίες (έλεγχος τίτλων κ.α.) κατ’αποκοπή. τηλ 6982811667