Νέα Δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα δικηγόρος αναζητεί γραφείο για part time εργασία ή/και εξωτερική συνεργασία (Σύνταξη δικογράφων, μεταφράσεις, εξωτερικές εργασίες).

Τηλ. 6986834510
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι