Νέα δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα δικηγόρος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και Δικαίου διεθνών συναλλαγών αναζητά συνεργασία με γραφείο που ασχολείται με τους ανωτέρω τομείς ή/και με το δίκαιο αλλοδαπών.
Τηλ. Επικοινωνίας 6986834510
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι