Νέα Δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα Δικηγόρος με εμπειρια από τα φοιτητικά έτη αναζητά συνεργασία α. εξωτερική  αποκλειστικά για σύνταξη δικογραφου με αμοιβή κατόπιν συνεννόησης ‘η β. Εσωτερική για τετράωρη καθημερινή  ημιαπασχοληση (πρωινή’ η απογευματινή). Σύνταξη δικογραφου (αστικό, ποινικό, διοικητικό, αναγκαστική εκτέλεση, έλεγχοι τίτλων), αυτόνομος χειρισμός υποθέσεων, εξωτερικές εργασίες, οργάνωση κ διοίκηση γραφείου.Βιογραφικό κατοπιν Επικοινωνιας στο at8914137law@gmail.com