Νέα δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέα Δικηγόρος έχουσα τριετή εμπειρία σε σύνταξη δικογράφων και νομολογιακή έρευνα αναζητά εξωτερική συνεργασία για σύνταξη δικογράφων και χειρισμό υποθέσεων.

Email επικοινωνίας: juniorlawyer9@gmail.com
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι