Νέος δικηγόρος αναζητεί συνεργασία

Νέος δικηγόρος (κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ποινικό δίκαιο, άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών, εξοικείωση με το χειρισμό Η/Υ) αναζητεί part time εξωτερική ή και εσωτερική συνεργασία με συνάδελφο, με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης:

-κάθε είδους εξωτερικές εργασίες εντός της Περιφέρειας Αττικής (σε δικαστήρια, κτηματολογικά γραφεία κλπ.)

-συντάξεις δικογράφων

-μεταφράσεις εγγράφων

-νομική έρευνα

Επικοινωνία: lawyeronthelookout@gmail.com, 6940755867
Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι