Νέα δικηγόρος αναζητεί συνεργασία

Νέα δικηγόρος αναζητεί συνεργασία με  δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία για ελέγχους τίτλων. E-mail: gpalaw12@yahoo.com .