Νέα δικηγόρος από την Κύπρο αναζήτα συνεργασία

Νέα δικηγόρος από την Κύπρο αναζήτα συνεργασία με δικηγορικό γραφείο είτε ως εσωτερικός είτε ως εξωτερικός συνεργάτης με πλήρης απασχόληση.
Τηλ.επικοινωνιας: 6977149021