Νέα δικηγόρος με τριετή εμπειρία κυρίως στο αστικό δίκαιο αναζητά εξωτερική συνεργασία

“Νέα δικηγόρος με τριετή εμπειρία κυρίως στο αστικό δίκαιο αναζητά εξωτερική συνεργασία επί τη βάσει εξωτερικού χειρισμού υποθέσεων, σύνταξη δικογράφων, διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών. Email επικοινωνίας: synodikon@hotmail.gr ,τηλ επικοινωνίας: 694 8260 792″