Νέος δικηγόρος αναζητά εξωτερική συνεργασία

Νέος δικηγόρος τριετίας αναζητά εξωτερική συνεργασία ή μερική απασχόληση. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ. Άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών. Εμπειρία σε αστικό (ακίνητα, κληρονομικό, μισθώσεις, οικογενειακό κλπ), δημόσιο (διοικητικό, κοινωνικής ασφάλισης κλπ) και ποινικό δίκαιο. Κιν. 6989858511

Κατηγορία: Νέοι Δικηγόροι