Νέος δικηγόρος αναζητά πλήρη ή μερική απασχόληση σε συμβολαιογραφείο.

Νέος δικηγόρος με ακαδημαϊκές επιδόσεις, γνώση Η/Υ, αγγλικής γλώσσας και ενδιαφέρον για το επάγγελμα του συμβολαιογράφου αναζητά πλήρη ή μερική απασχόληση σε συμβολαιογραφείο.
Τηλ επικοινωνίας: 6936102227