Νέος δικηγόρος αναζητά συμβολαιογραφείο

Νέος δικηγόρος με καλή αντίληψη και οργανωτικότητα, πτυχίο Η/Υ και προοπτική μόνιμης απασχόλησης, αναζητά συμβολαιογραφείο για εργασία.

Τηλ. επικοινωνίας: 6936102227