Νέος δικηγόρος αναζητά συνεργασία

Νέος δικηγόρος στο ξεκίνημα, κάτοχος LLM Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ με “Άριστα” και με γνώση 3 ξένων γλωσσών / Η/Υ, αναζητά συνεργασία ( για νομική έρευνα, χειρισμό φακέλων, σύνταξη / κατάθεση δικογράφων, διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε δικαστήρια και υπηρεσίες) με δικηγορικό γραφείο/εταιρεία ιδίως στους τομείς του δημοσίου – διοικητικού δικαίου και τις δημόσιες συμβάσεις (διαθέσιμος και για μερική / part time απασχόληση). Email (αρχικής) επικοινωνίας : dpubliclaw10@gmail.com