ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Νέος Δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με “Άριστα”, με εμπειρία 3 ετών στο αστικό και το δημόσιο δίκαιο, γνώστης 2 ξένων γλωσσών και άριστος χρήστης η/υ, αναζητά συνεργασία με δικηγορικό γραφείο. Προαπαιτούμενος μισθός: 1.125,00 ευρώ + ΦΠΑ +  κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Επικοινωνία μέσω του e-mail: juniorassociate345@gmail.com