ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Νέος δικηγόρος αναζητά εσωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο ή δικηγορική εταιρεία. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με “Άριστα” και εμπειρία σε υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου. Επικοινωνία στο e-mail: lawyer32025@gmail.com