ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ