Ζητείται ασκούεμενος/η ή νέος/α δικηγόρος

Το δικηγορικό γραφείο ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στον Πειραιά με ειδίκευση στο Ναυτικό / Εμπορικό ζητά ασκούμενο/η ή νέο/α δικηγόρο. Απαιτείται τίτλος σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου και άριστη γνώση Αγγλικής. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί. Ωράριο εργασίας 09.00-17.00. Αμοιβή ασκουμένου €600 + κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Αμοιβή νέου δικηγόρου €1000 + ΦΠΑ + κάλυψη 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. Αποστολή βιογραφικών στο cvlawms@gmail.com