ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ / ΑΣΥΛΟ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Το δικηγορικό γραφείο “ASYLUM IN GREECE Lawyers” ζητά ασκουμένη / ασκούμενο δικηγόρο σε θέματα προσφυγικού δικαίου (άσυλο) και μετανάστευσης για πλήρη απασχόληση ωράριο 9.00-17.00. Αμοιβή 600 ευρώ μηνιαίως και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας (33 ευρώ)
βιογραφικά στο: bxzissis@hotmail.com
Πληροφορίες: Βασίλειος Ζήσης 6944632832