Ζητείται Ασκούμενη/ος Δικηγόρος

Ζητείται Ασκούμενη/ος Δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Ρήγας & Συνεργάτες
με έδρα του Αμπελόκηπους.
Αντικείμενο απασχολήσης: Γενική Δικηγορία με ευρύ φάσμα σε αστικό, διοικητικό,
εμπορικό και ποινικό δίκαιο.

Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ.
Ωράριο απασχόλησης 9.00 – 18.00.
Αμοιβή 600 ευρώ και εισφορές υπέρ υγείας
Αποστολή βιογραφικών: info@rigas-law.gr