Ζητείται ασκούμενη/ος Δικηγόρος

Ζητείται ασκούμενη/ος Δικηγόρος για ουσιαστική απασχόληση (Όχι εισπράξεις/οχλήσεις οφειλετών). Γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας στο Πεδίον του ΄Άρεως. Άμεση επαφή με την δικαστηριακή πρακτική, άριστες συνθήκες συνεργασίας με νέους Δικηγόρους και ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Ωράριο 9.00 – 18.00,  αμοιβή 600€ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό ηλεκτρονικά στη διεύθυνση enakatsifos@gmail.com.

Στοιχεία επικοινωνίας: www.enalawfirm.gr