ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος,
κατά προτίμηση στην αρχή της άσκησης της/του, για ουσιαστική άσκηση και
εξοικείωση με ευρύ φάσμα του δικαίου (διοικητικό δίκαιο, δίκαιο ΜΜΕ,
αστικό,  αυτοκίνητα, ακίνητα, ποινικό) σε ένα συνεργατικό περιβάλλον με
νομική καθοδήγηση και προοπτικές ανέλιξης. Ημερομηνία έναρξης: Από
Δευτέρα, 2.9.2024, ωράριο εργασίας 09.00-17.00. Αμοιβή: 600 ευρώ/μήνα
συν κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Απαιτείται καλή γνώση
της αγγλικής γλώσσας και επαρκής χειρισμός Η/Υ. Οι συνεντεύξεις θα
διεξαχθούν εντός του Ιουλίου. Αιτήσεις ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα
βιογραφικά σημειώματα επισυνάπτονται στο κάτωθι email επικοινωνίας:
landplawoffice@gmail.com.