Ζητείται ασκούμενη /-ος δικηγόρος

Ζητείται ασκούμενη /-ος δικηγόρος ή/και τελειόφοιτος/η Νομικής από μεγάλη εταιρεία στον βιομηχανικό κλάδο. Η θέση αυτή προσφέρει μια σημαντική και πολύτιμη ευκαιρία ουσιαστικής άσκησης, παρέχοντας πρακτική εμπειρία στο χειρισμό ενός ποικίλου φάσματος υποθέσεων εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Ο επιτυχών υποψήφιος θα απολαμβάνει άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς ο ρόλος αυτός απαιτεί ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων. Θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε περαιτέρω τις νομικές σας γνώσεις και ταυτόχρονα να συμβάλλετε στην επιτυχία της εταιρείας μας. Το ωράριο εργασίας είναι από τις 09:00 έως τις 17:00.

Η αμοιβή ανέρχεται στα 600 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα γίνεται κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας, ύψους 33 ευρώ.

Αποστολή βιογραφικών στο εξής email: hclegaldpt@gmail.com