Ζητείται ασκούμενος/ασκούμενη δικηγόρος

Ζητείται ασκούμενος/ασκούμενη δικηγόρος για συνεργασία σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών που ασχολείται με υποθέσεις ποινικού, αστικού, διοικητικού και μεταναστευτικού δικαίου, με ώρες απασχόλησης συζητήσιμες και αμοιβή εξακόσια (600) ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας ύψους τριάντα τριών (33) ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944962593