Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Ζητείται από Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα, με αντικείμενο ενασχόλησης το Αστικό, το Εμπορικό και το Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Ασκούμενη/ος Δικηγόρος με καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Aμοιβή 600 ευρώ, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Ωράριο Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00-17:00, Παρασκευή 9:00- 19:00. Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης 1/9/2023. Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: law_office2016@yahoo.com.