Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος.

Δικηγορικό Γραφείο στον Πειραιά με κύρια ενασχόληση το Ποινικό Δίκαιο ζητεί ασκούμενο/η Δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση και προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας. Απαραίτητα προσόντα πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου και άριστη γνώση αγγλικής. Αμοιβή 650 ευρώ και κάλυψη εισφορών υπέρ υγείας. Ωράριο 9.00 – 18.00. Αποστολή βιογραφικών στο pirlaw85@yahoo.com