Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος

Δικηγορικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας αναζητά ασκούμενο/-η δικηγόρο για ενασχόληση κυρίως με ποινικές και αστικές υποθέσεις. Μηνιαία Αμοιβή 600€ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Ωράριο 9.00 – 18:00. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail lambrosbreanos@gmail.com.