Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Από δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά, με αντικείμενο ενασχόλησης υποθέσεις ναυτικού, εμπράγματου (real estate), αστικού και εμπορικού δικαίου, ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση. Ωράριο 8:30 – 15:30. Αμοιβή € 600 + κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Βιογραφικά στο: george@tsakonaslaw.com