Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο επί της Λ. Αλεξάνδρας, με κύριο αντικείμενο αστικό και εμπορικό δίκαιο, αναζητά ασκούμενο/η για πλήρη απασχόληση (9.00-17.00) . Προσφέρεται αμοιβή 600 € μηνιαίως+ εισφορες υγείας. Αποστολή βιογραφικών στο barbatsis@dbnlegal.com“”