Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Ανώνυμη εταιρεία θυγατρική Τραπεζικού Ιδρύματος στην Αθήνα αναζητά ασκούμενη/ο δικηγόρο στην αρχή της άσκησης για πενθήμερη άσκηση από τις 9:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. με αποδοχές 600,00€ το μήνα και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
Παρακαλείστε όπως αποστείλετε βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.askoumenos@gmail.com