Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Η Δικηγορική Εταιρία «Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι»

Ζητεί

Ασκούμενο/η Δικηγόρο αποκλειστικής συνεργασίας για ουσιαστική άσκηση.
Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ο χειρισμός ηλεκτρονικού
υπολογιστή σε πολύ καλό επίπεδο. Ωράριο 9:00 – 17:00. Αμοιβή 600 ευρώ.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 3318170 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση law-firm@bahagram.com