Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο με έδρα στο Ν. Ψυχικό Αττικής αναζητά ασκούμενο/-η δικηγόρο για τη στελέχωση του δυναμικού του. Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το αστικό δίκαιο, και ειδικότερα το δίκαιο ακινήτων, καθώς και το δίκαιο αλλοδαπών (golden visa). Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της χρήσης Η/Υ. Ωράριο 10:00-18:00. Μισθός 600€, πλέον εισφορών υγείας ύψους 33€.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο verros.legal@consultant.com.