Ζητείται, ασκούμενος- η Δικηγόρος,

Ζητείται, ασκούμενος- η Δικηγόρος, από το Δικηγορικό Γραφείο, Ευγενία . Χ Αιμιλίανιδού , στην περιοχή του Περιστερίου, με αντικείμενο γενικής φύσεως Δικηγορία , ωράριο εργασίας
9: 00 π.μ. 17:30 μ.μ. , αμοιβή 600 ευρώ + ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγείας.
Αποστολή βιογραφικών, στο info@aimilianidou.gr
Τηλ. Επικοινωνίας 210 – 5778987