Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Από Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητείται ασκούμενος/η
Δικηγόρος, κατά προτίμηση στην έναρξη της άσκησης για ουσιαστική
ενασχόληση με υποθέσεις δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και λοιπές
υποθέσεις διοικητικού δικαίου.
Απαραίτητη η άριστη χρήση MS Office και η άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας.
Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 600,00€ (πλέον ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ υγείας) και το ωράριο απασχόλησης είναι 9:30 έως 17:30.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα στη διεύθυνση info@stamopouloslaw.gr.