Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Η «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στο Κολωνάκι και ειδίκευση σε όλους
τους τομείς του Εμπορικού Δικαίου και του Δικαίου Αφερεγγυότητας, αναζητεί ασκούμενο/η
δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση. Αμοιβή 600€ και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ
υγείας. Αποστολή βιογραφικών στο: contact.vtslaw@gmail.com.