Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Το δικηγορικό γραφείο Sarakinos Law, με έδρα στο Κολωνάκι, αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο, για εσωτερική και ουσιαστική άσκηση με αντικείμενο υποθέσεις γενικής δικηγορίας αλλά κυρίως δημοσίων συμβάσεων και κανονιστικής συμμόρφωσης εταιρειών/φορέων του δημόσιου (με όλο το εύρος των τομέων δικαίου, π.χ. GDPR, Whistleblowing, AML, διανοητικής ιδιοκτησίας). Παρέχεται πλήρης υλικοτεχνική υποδομή και οργάνωση, σύμβαση έμμισθης εντολής, καθαρές μηνιαίες απολαβές 700€, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών (κατά τα 2/3), ωράριο εργασίας 9:00-17:00, bonus & εξαιρετικοί όροι και συνθήκες συνεργασίας. Απαραίτητα προσόντα: έντονο ενδιαφέρον για τους προαναφερθέντες τομείς του δικαίου, εξοικείωση και ακαδημαϊκή/πρακτική εμπειρία στην προετοιμασία παρουσιάσεων/εργασιών/άρθρων στα ανωτέρω θέματα δικαίου, άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ (apple, email, ppt, excel & word) & εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@sarakinoslaw.com.