Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορική εταιρεία ζητά συνεργασία με ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική
άσκηση σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου. Άριστο εργασιακό περιβάλλον,
επαγγελματική προοπτική συνεργασίας και μετά την ολοκλήρωση της άσκησης.
Καλός βαθμός πτυχίου, άριστη γνώση Αγγλικής και εφαρμογών Η/Υ, ομαδικό
πνεύμα και θέληση για προσωπική ανάπτυξη απαραίτητα. Ωράριο 09:00- 17:00,
Αμοιβή: 600 € πλέον ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Αποστολή βιογραφικών στο
info@koutsoukis.gr