Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος
Μεγάλη ένωση καταναλωτών με έδρα την Αθήνα, αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο, με αντικείμενο ενασχόλησης το αστικό και εμπορικό δίκαιο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Νομικής, άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, άριστη γνώση και χρήση Microsoft Office. Αμοιβή: 600.00€, καθώς και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας, ύψους 36 ευρώ. Ωράριο: 09:00 – 17:00.  Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: info@ekpizo.gr,  με την επισήμανση “ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ”