Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος

Δικηγορική Εταιρία (Περιοχή Κολωνακίου) με ειδίκευση στο Αστικό- Τραπεζικό –
Εμπορικό δίκαιο ζητεί ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ. Σκοπός της προσλήψεως η
συνέχιση της συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση της ασκήσεως. Προσόντα:
Aπόφοιτος/η Νομικής Σχολής, μεταπτυχιακό δίπλωμα (προαιρετικά), καλή γνώση και
χειρισμός Υ/Η (Word, Excel), πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας. Άριστο εργασιακό
περιβάλλον, επιδίωξη η ταχεία εξέλιξη του συνεργάτη. Ωράριο : 10:00 π.μ – 18:00 μ.μ,
Αμοιβή: 600,00 ευρώ μηνιαίως και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγείας. Οι
αιτήσεις  θα τύχουν εχεμύθειας. Αποστολή βιογραφικού για καθορισμό συνεντεύξεως
στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@smartlaw.gr

Κατηγορία: Ασκούμενοι Δικηγόροι